Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 12 de outubro (horario UTC)
Gráfica observación