Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 7 de xu��o (horario UTC)
Gráfica observación