MeteoSIX
Introdución

MeteoSIX nace en decembro de 2009 coordinado por MeteoGalicia e coa participación do Grupo de Arquitectura de Computadores da UDC, o Laboratorio de Sistemas da USC e o CESGA. Os seus obxectivos son dotar a MeteoGalicia dun Sistema de Información Xeográfica (SIX) para o acceso a datos meteorolóxicos e proporcionar canles de acceso á información axeitadas ao maior número posible de usuarios.

Os produtos xurdidos no marco deste proxecto foron un sistema de acceso xeorreferenciado á predición numérica, tanto meteorolóxica como oceanográfica, API do MeteoSIX, e unha aplicación para dispositivos móbiles, MeteoSIX Mobile, que permitía a personalización do acceso a ditas predicións.

Todas as funcionalidades de MeteoSIX Mobile foron incoporadas á APP de MeteoGalicia a partir da versión 4.3.0 nun novo apartado, no que o usuario pode:

* Obter a predición para calquera punto do sudoeste de Europa e da súa costa de tres modos:

 • - Usando a posición actual do dispositivo
 • - Seleccionando o punto de interese sobre o mapa
 • - Facendo unha busca polo nome do lugar. Actualmente pódense buscar entidades de poboación e praias de Galicia.

* Gardar lugares favoritos, para poder así acceder á súa predición de forma directa. Ademais, os usuarios poden elixir entre ver a predición diaria resumida ou unha predición estendida con datos horarios e poden seleccionar un gran número de variables: temperatura, estado do ceo, vento, temperatura da auga, altura de onda, etc.

Cómpre aclarar a orixe das previsións amosadas neste apartado MeteoSIX: Son xeradas automaticamente a partir dos resultados dos modelos numéricos e deben ser interpretadas como tendencias probables de evolución do tempo. Os cálculos necesarios para levar a cabo estas predicións numéricas realízanse diariamente nos servidores do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).


imaxe1_mobil   imaxe3_mobil   imaxe4_mobil   imaxe2_mobil

API para consulta de datos meteorolóxicos e oceanográficos de MeteoGalicia

A API do MeteoSIX é un servizo web que da acceso aos resultados dos distintos modelos de predición numérica executados diariamente por MeteoGalicia. Ademais, permite obter información sobre as mareas e sobre as horas de saída e posta do sol.

O obxectivo desta API é facilitar a consulta da grande cantidade de información de predición meteorolóxica e oceanográfica existente presentándoa dun xeito estruturado e ordenado. A API pode ser útil tanto para aqueles que desexen desenvolver aplicacións meteorolóxicas a medida usando estes datos, como para usuarios finais que precisen a información para distintos tipos de análises e procesamentos.

As variables de predición numérica que se poden consultar a través da API son as seguintes:

 • - Estado do ceo
 • - Temperatura
 • - Vento
 • - Precipitacións
 • - Cota de neve
 • - Humidade relativa
 • - Cobertura nubosa
 • - Presión ao nivel do mar
 • - Período de onda*
 • - Dirección de onda*
 • - Temperatura da auga*
 • - Salinidade*
 • - Altura de onda*

* só en puntos sobre o mar

A principios do ano 2021 publicouse unha nova versión desta API, a v4. É aconsellable consultar o Manual de usuario da API  antes de utilizala. Neste documento descríbese o seu funcionamento con exemplos incluídos.


Como obter unha clave para facer uso da API

A API é pública e o seu uso é de balde. Unicamente debe solicitarse unha clave de usuario enviando a petición ao enderezo electrónico administracion-web.meteogalicia@xunta.gal.

Esta clave quedará ligada ao enderezo electrónico co que se envía a solicitude e debe ser incluída en todas as peticións que se fagan.

   INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Finalidades do tratamento Xestión das subscricións a través dos medios de contacto facilitados.
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle   https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://xunta.gal/protecciondedatos
Sobre o uso da API

A API do MeteoSIX é un servizo web que da acceso aos resultados dos distintos modelos de predición numérica executados diariamente por MeteoGalicia. Ademais, permite obter información sobre as mareas e sobre as horas de saída e posta do sol.

A API é pública e o seu uso é de balde. Unicamente debe solicitarse unha clave de usuario enviando a petición ao enderezo electrónico administracion-web.meteogalicia@xunta.gal.

Esta clave quedará ligada ao enderezo electrónico co que se envía a solicitude e debe ser incluída en todas as peticións que se fagan.
Xunta de Galicia 
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 4.9.12